close
تبلیغات در اینترنت
توصیه های ایمنی در خصوص ارتقاء ایمنی اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع حوادث در محل مساجد و تکایا